Thông tư Hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Ngày xuất bản: 05/08/2022 4:29:00 CH
Lượt đọc: 9

 Thông tư Hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Tài liệu đính kèm:

Nam-2022-TT-10-ngay-31-5-2022-huong-dan-giam-sat-danh-gia.pdf

Tin khác:

Liên kết khác