Thông tư 09/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài

Ngày xuất bản: 05/08/2022 4:28:00 CH
Lượt đọc: 12

 

Thông tư 09/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài

Tài liệu đính kèm:

Nam-2022-TT-09-BLD-ngay-22-5-2022-huong-dan-du-an-2-va-4-CTMTQG-GN.pdf

Tin khác:

Liên kết khác