Phát động Cuộc thi sáng tác Biểu trưng “Chuyển đổi số quốc gia”

Ngày xuất bản: 05/08/2022 3:17:00 CH
Lượt đọc: 8

 CTTĐT - Triển khai “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát động Cuộc thi sáng tác Biểu trưng “Chuyển đổi số quốc gia”.

 

Theo đó, đối tượng dự thi là các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước.

Về nội dung tác phẩm dự thi, tác giả dự thi được khuyến khích chủ động và sáng tạo về ý tưởng cho tác phẩm. Các nội dung cơ bản được gợi ý để làm chất liệu cho quá trình sáng tạo bao gồm: Khái quát được Chuyển đổi số là chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số; người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực của chuyển đổi số; thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong Biểu trưng (Logo); khái quát tầm nhìn của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia là đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp; phản ánh 03 trụ cột của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia gồm: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, phát triển Chính phủ số để phục vụ người dân tốt hơn, phát triển kinh tế số giúp người dân giàu hơn và phát triển xã hội số làm cho người dân hạnh phúc hơn; Biểu trưng (Logo) gắn với dòng chữ “Chuyển đổi số quốc gia”;

Về kỹ thuật, Logo có tính duy nhất, biểu tượng cao, sáng tạo, không trùng lặp, tương tự, gây nhầm lẫn với bất cứ Logo nào khác, không vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ; màu sắc không quá 04 màu, phù hợp in ấn, phóng to, thu nhỏ, chạm khắc, đắp nổi trên các vật phẩm, chất liệu khác nhau và đảm bảo độ phân giải cao, sắc nét, tương thích khi thể hiện dưới định dạng số và trên các môi trường số.

Hồ sơ dự thi gồm các tài liệu sau: Phiếu đăng ký dự thi, mỗi tác giả dự thi đều phải có một phiếu dự thi ghi các thông tin cá nhân của tác giả (phụ lục kèm theo) hoặc tải về từ Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (tại địa chỉ https://ideadx.mic.gov.vn); mẫu tác phẩm dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thể lệ dự thi; bản thuyết minh ý tưởng, mỗi tác phẩm dự thi phải kèm theo một bản thuyết minh ý tưởng sáng tác (không quá 200 từ); trên bản thuyết minh ghi rõ mã số giống như mã số đã ghi ở mặt sau tác phẩm dự thi và có Logo đen trắng, kích thước mỗi chiều không quá 4 cm (có phụ lục kèm theo).

01 tác phẩm đạt giải sẽ được Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận của Bộ Thông tin và Truyền thông và tiền thưởng kèm theo là 100 triệu đồng.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi theo 02 hình thức. Hình thức thứ nhất: Tác giả gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến trụ sở Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà VNTA, số 68 Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đầu mối liên hệ: Bà Nguyễn Phương Nhung; số điện thoại: 0986.899.288; thư điện tử: npnhung@mic.gov.vn.

Hình thức thứ hai: Tác giả gửi hồ sơ trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (tại địa chỉ https://ideadx.mic.gov.vn).

Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày 05/7 đến ngày 05/9/2022. Chọn và chấm giải thưởng: Từ ngày 06/9 đến ngày 10/9/2022. Kết quả Cuộc thi được thông báo trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (tại địa chỉ https://ideadx.mic.gov.vn) và trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Lễ Tổng kết trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào tháng 9/2022 tại Hà Nội.

 

Nguồn Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái

Liên kết khác