Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 thực hiện nhiệm vụ Lao động-Thương binh và Xã hội

Ngày xuất bản: 05/07/2018 3:41:00 CH
Lượt đọc: 1873

Ngày 03/7/2018 Sở Lao động - TBXH đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở
            Trong 6 tháng đầu năm 2018 ngành Lao động - TBXH đã tích cực tham mưu  cho UBND tỉnh ban hành trên 10 văn bản chỉ đạo và ban hành theo thẩm quyền 1.336 văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến ngành Công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố và các phòng ban của Sở được đẩy mạnh góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc tham mưu đề xuất các lĩnh vực chuyên môn.

Các nhiệm vụ được triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch và đạt kết quả cao, cụ thể: 6 tháng giải quyết việc làm mới cho 9.635 lao động, đạt 53,52% KH, tăng 2,13% so với cùng kỳ; đã tuyển sinh và đào tạo nghề cho 7.600 người, đạt 48,1% KH, 2,8% so với cùng kỳ; Công tác thực hiện chính sách người có công, bảo trợ xã hội được thực hiện đúng quy định; công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em được tăng cường; công tác phòng chống tệ nạn xã hội được quan tâm đẩy mạnh; công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo trong toàn ngành. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng cuối năm và năm 2018 của ngành đã đề ra.
            Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Giang - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - TBXH đánh giá cao kết quả đạt được và sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời để phát huy được kết quả đã được và phấn đấu hoàn thành, vượt chỉ tiêu kế hoạch của ngành năm 2018, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở bám sát vào kế hoạch của ngành, trong đó tập trung sâu vào các nội dung: (1) Tập trung giải quyết làm nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và vấn đề hồ sơ tồn đọng; phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Đề án cổng thông tin điện tử về liệt sỹ, mộ liệt sỹ đưa lên cổng thông tin điện tử mộ, nghĩa trang liệt sỹ toàn quốc; (2) triển khai Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 31/5/2018 của Chính phủ về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều; (3)Tăng cường công tác tuyên truyền về việc làm, xuất khẩu lao động, tư vấn lao động thất nghiệp học nghề; (4) . Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề; triển khai Đề án
chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo Đề án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 28/6/2018; (5) Tập trung công tác phòng chống xâm hại và phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em; (6) Tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát, thống kê và thu gom các đối tượng nghiện ma túy để đảm bảo an ninh trật tự xã hội; (7) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành; (8) Đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn ngành; thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị :

 

 

 

Ban biên tập