Hỗ trợ người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và Tử tuất

Ngày xuất bản: 18/05/2020 12:00:00 SA
Lượt đọc: 1863

 

 

Ngày 06/5/2020 Bộ đã ban hành hình ảnh hướng dẫn chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và Tử tuất theo tinh thần của Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Xem trọn bộ nhận diện hình ảnh về gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng tại địa chỉ: Hỗ trợ COVID-19

Nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH