Công tác xã hội – Nghề của lòng nhân ái

Ngày xuất bản: 18/03/2019 1:25:00 CH
Lượt đọc: 3965

Công tác xã hội (CTXH) là một nghề mới ở Việt Nam. Sau gần 10 năm đề án phát triển nghề công tác xã hội được phê duyệt, đến nay vẫn còn nhiều người khá lạ lẫm với tên gọi của nghề hoặc có khái niệm đồng nhất giữa nghề CTXH với hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đất nước, nghề CTXH đã dần khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong việc góp phần đảm bảo an sinh xã hội và đã được chính thức công nhận là một nghề với nhiều công việc đáp ứng nhu cầu phục vụ xã hội. Ngày 15/9/2016, Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số 1719/QĐ-TTg lấy ngày 25/3 hàng năm là "Ngày Công tác xã hội Việt Nam".

CTXH là một nghề trợ giúp những người gặp khó khăn, thiếu cơ hội tiếp cận với các dịch vụ xã hội, giúp họ được đáp ứng nhu cầu thiết yếu như người nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, phụ nữ, người cao tuổi ... Sứ mệnh của nghề CTXH là nỗ lực hành động nhằm giảm thiểu những rào cản trong xã hội, sự bất công và sự bất bình đẳng giữa con người để trao quyền cho họ và tiến đến công bằng xã hội. Tiến trình CTXH được thực hiện bởi những nhân viên CTXH với các hoạt động:

- Phát hiện những vấn đề và mối quan tâm của thân chủ;

- Xác định nhu cầu và mục tiêu hướng đến cải thiện của thân chủ;

- Tìm kiếm, kết nối, huy động các nguồn lực từ chính thân chủ và các nguồn lực bên ngoài cộng đồng, môi trường, xã hội...;

- Trên cơ sở đó cùng thân chủ xây dựng kế hoạch để giải quyết các vấn đề họ gặp phải.

Thực chất của nghề CTXH là cung cấp dịch vụ cho người dân thông qua các hoạt động tư vấn, tham vấn, kết nối, huy động nguồn lực... Nhân viên CTXH là người phục vụ chứ không phải là người chủ, người từ thiện, người đi cho. Đối tượng nghề CTXH phục vụ đều là những người có hoàn cảnh đặc biệt, là những người cần giúp đỡ để được bảo vệ, được che chở, được thúc đẩy, được tin tưởng vào sự thay đổi … Chính vì vậy, ngoài kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ công tác xã hội, nhân viên CTXH cần phải được đào tạo nhiều về kỹ năng mềm và đặc biệt cần có sự cảm thông, tình yêu thương con người, tuân thủ các quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp CTXH.

Nguồn Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh