Công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm Điều dưỡng tỉnh Yên Bái

Ngày xuất bản: 03/07/2018 2:53:00 CH
Lượt đọc: 8249

CTTĐT - Sáng 3/7/2018, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm Điều dưỡng tỉnh.

Ngày 29/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 1140, Quyết định 1147 và Quyết định số 1148 bổ nhiệm bà Lục Thị Vinh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng tỉnh, ông Bùi Văn Yên và ông Phùng Quốc Việt giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm.

Sau khi trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm Điều dưỡng tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị tập thể Ban Giám đốc, viên chức và người lao động Trung tâm Điều dưỡng tỉnh Yên Bái đoàn kết, đồng lòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước mắt Ban Giám đốc của Trung tâm nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lãnh đạo của Trung tâm và các phòng chức năng; xây dựng vị trí việc làm cho các viên chức của Trung tâm cho phù hợp.

Trung tâm Điều dưỡng tỉnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được thành lập trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Nhà nghỉ điều dưỡng cán bộ tỉnh và Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh. Trung tâm Điều dưỡng tỉnh có chức năng tổ chức tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức (là đối tượng được hưởng chế độ theo quy định của tỉnh), những người có công với cách mạng và thực hiện chế độ chính sách tiêu chuẩn đãi ngộ của Nhà nước đối với người có công thuộc phạm vi quản lý.

Nguồn Cổng thông tin điện tử tỉnh