Hình ảnh tại hội Gióng ở xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội (Ảnh minh họa. Nguồn: CPV)

Đây là nội dung tại công văn số 384/BLĐTBXH -VP do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành ngày 9/2/2017 gửi các đơn vị trực thuộc Bộ yêu cầu quán triệt thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nội dung công văn nêu rõ: Ngày 02/02/2017, Bộ đã có Công văn số 295/LĐTBXH-VP chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Tuy nhiên, để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ trưởng, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc quán triệt đầy đủ nội dung Công văn số 295 nêu trên, đặc biệt là việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và thời giờ làm việc, không đi lễ hội, du xuân trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, du xuân; không tổ chức liên hoan sa đà, lãng phí làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Trong trường hợp đơn vị có người vi phạm, Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ.