BAN GIÁM ĐỐC SỞ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

 

1

Ngô Thanh Giang

Giám đốc

 

 ngothanhgiang@yenbai.gov.vn

 

 

 

 

 

Lĩnh vực phân công

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về toàn bộ các lĩnh vực công tác của ngành.

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức và cán bộ, công tác quy hoạch, kế hoạch tài chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Sở;

- Chủ tài khoản cơ quan; chỉ đạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện các đề án, dự án thuộc ngành quản lý; chỉ đạo cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng của Sở.

- Tham gia các Ban chỉ đạo theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phụ trách phòng: Phòng Kế hoạch – Tài chính;

- Theo dõi lĩnh vực công tác của ngành tại  huyện Văn Yên. Trực tiếp theo dõi chỉ đạo, giúp đỡ xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên theo sự phân công của Tỉnh ủy.

 

2

Lê Văn Lương

Phó Giám đốc

02163.853.058

levanluong@yenbai.gov.vn

 

 

Lĩnh vực phân công

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác việc làm, an toàn lao động; lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội;

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thuộc lĩnh vực do Sở làm chủ đầu tư; phụ trách công tác giáo dục quốc phòng, an ninh của Sở.

- Phụ trách các phòng và đơn vị: Phòng Lao động - Việc làm; Trung tâm Dịch vụ việc làm; Cơ sở Cai nghiện ma túy và Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Tham gia các Ban chỉ đạo theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Theo dõi lĩnh vực công tác của ngành tại các huyện Văn Chấn và Trạm Tấu.

 

3

Phạm Tuấn Chung

Phó Giám đốc

 

phamtuanchung@yenbai.gov.vn

 

 

Lĩnh vực phân công

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác người có công; công tác thanh tra; công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Phụ trách các phòng và đơn vị: Thanh tra Sở; Phòng Người có công; Ban quản lý nghĩa trang Trung tâm tỉnh; Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Yên Bái.

- Tham gia Hội đồng giám định y khoa tỉnh Yên Bái.

- Tham gia các Ban chỉ đạo theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Theo dõi lĩnh vực công tác của ngành tại các huyện: Lục Yên, Yên Bình.

 

4

Vũ Lê Thành Anh

Phó Giám đốc

02163.859.768

thanhanhsld@gmail.com

 

 

Lĩnh vực phân công

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác Dạy nghề; công tác bảo trợ xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo.

- Phụ trách các phòng và đơn vị: Phòng Dạy nghề; Phòng Bảo trợ xã hội; Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội; Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ; Trường Trung cấp Lục Yên.

- Tham gia các Ban chỉ đạo theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Theo dõi lĩnh vực công tác của ngành tại các huyện: Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ.

 

 

5

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Giám đốc

02163.868288

thuha_pnyb@yahoo.com.vn

 
 

Lĩnh vực phân công

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; công tác Văn phòng gồm công tác tổng hợp, hành chính, thi đua khen thưởng, thực hiện đề án cải cách thủ tục hành chính; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trong toàn Sở; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của ngành; Trưởng ban biên tập Website của Sở;

- Phụ trách các phòng: Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới; Văn phòng Sở.

-  Tham gia các Ban chỉ đạo theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Theo dõi lĩnh vực công tác của ngành tại huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN 

1. VĂN PHÒNG SỞ

Chánh Văn phòng

Nguyễn Khánh Hội

Điện thoại

02163.852.375

Email Sở

solaodongtbxh@yenbai.gov.vn

Số máy Fax

02163890458

Phó Chánh Văn phòng Sở

Đỗ Thị Thu Hà

Điện thoại

02163.850.376

2. PHÒNG LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM

Trưởng phòng

Nguyền Thùy Linh

Phó trưởng phòng

Nguyễn Thị Thu Hoài

Phó trưởng phòng

Hoàng Ngọc Tuyển

Điện thoại

02163.892.300

3. THANH TRA SỞ

Chánh Thanh tra

Nguyễn Lâm Ngọc

Phó chánh Thanh tra

Hoàng Việt

Phó chánh Thanh tra

Lê Trung Thành

Điện thoại

02163.854.158

4. PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG

Trưởng phòng

Phạm Duy Hưng

Phó trưởng phòng

Lưu Văn Minh

Phó trưởng phòng

Đoàn Thị Hiền

Điện thoại

02163.852.140

5. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Trưởng phòng

Trần Thị Kim Hạnh

Phó trưởng phòng

Phan Thanh Hải

Phó trưởng phòng

Phùng Linh Hồng

Điện thoại

02163.851.096

6. PHÒNG DẠY NGHỀ

Trưởng phòng

Nguyễn Bình Minh

Phó trưởng phòng

Nguyễn Thị Lệ Thủy

Phó trưởng phòng

Đặng Kim Tuyến

Điện thoại

02163.857.748

7. PHÒNG BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

Trưởng phòng

Nguyễn Thanh Sơn

Phó trưởng phòng

Vũ Thị Thúy Hiền

Phó trưởng phòng

Lê Hoàng Anh

Điện thoại

02163.854.834

8. PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

Trưởng phòng

Trịnh Xuân Trượng

Phó trưởng phòng

Đỗ Ngọc Sơn

Phó trưởng phòng

Hoàng Thị Lưu

Điện thoại

02163.853.129

 

         

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ

 

1. CHI CỤC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (Đơn vị trực thuộc)

Chi cục Trưởng

 Tạ Đức Minh

Điện thoại

 02163.853.593

Phó Chi cục trưởng

Phạm Xuân Tùng

Phó Chi cục trưởng

Nguyễn Mạnh Hùng

CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1.

Phòng Hành chính – Tổng hợp

2.

Phòng Nghiệp vụ

3.

Cơ sở điều trị Methadone

2. TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH YÊN BÁI (Đơn vị sự nghiệp)

Điện thoại liên hệ của đơn vị

02163.852.350

Fax

02163.854.353

Email

ttgtvieclam.sldtbxh@yenbai.gov.vn

ttgtvtlyenbai@ yahoo.com.vn.

Giám đốc

Lưu Mạnh Dũng

Điện thoại

02163.854.077

Phó Giám đốc

Hoàng Duy Triều

Điện thoại

02163.850.385

CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC

1.

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài vụ

2.

Phòng Bảo hiểm thất nghiệp

3.

Phòng Đào tạo - Tư vấn giới thiệu việc làm

3. TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI (Đơn vị sự nghiệp)

Điện thoại liên hệ của đơn vị

02163.852.105

Fax

02163.850.412

Email

Baotroxahoi.sldtbxh@yenbai.gov.vn

Giám đốc

Phạm Công Quyết

Điện thoại

02163.850.412

Phó Giám đốc

Lê Thị Hồng Nhung

Điện thoại

02163.890.621

Phó Giám đốc

Lân Hương Ly

Điện thoại

02163.890.522

CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC

1.

Phòng Tổ chức – Hành chính

2.

Phòng Quản lý, Giáo dục

3.

Phòng Y tế - Nuôi dưỡng

4.

Phòng Công tác xã hội

4.  CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH YÊN BÁI (Đơn vị sự nghiệp)

Điện thoại liên hệ của đơn vị

02163.508.201

Email

chuabenh.sldtbxh@yenbai.gov.vn

Giám đốc

Lê Công Huấn

Phó Giám đốc

Hoàng Văn Minh

Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Yên

CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC

1.

Phòng Y tế - Phục hồi sức khỏe

2.

Phòng Dạy nghề - Lao động sản xuất

3.

Phòng Giáo dục – Hòa nhập cộng đồng

4.

Phòng Tổ chức – Hành chính

5.

Phòng Bảo vệ

6.

Phòng Quản lý sau cai nghiện

5.  TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHĨA LỘ (Đơn vị sự nghiệp)

Điện thoại liên hệ của đơn vị

02163.872.494

Fax

02163.879.158

Email

daynghenghialo.sldtbxh@yenbai.gov.vn ;

 ttdnngialo@ gmail.com

Hiệu trưởng 

Lâm Tuấn Khanh

Phó Hiệu trưởng 

Triệu Sỹ Trường

Phó Hiệu trưởng 

Đinh Quang Tùng

Phó Hiệu trưởng 

Dương Quang Huấn

CÁC PHÒNG, KHOA TRỰC THUỘC

1.

Phòng Hành chính – Tổ chức - Tài vụ

2.

Phòng Đào tạo

3.

Phòng Công tác học sinh và Quản trị, đời sống

4.

Khoa Văn hóa và Khoa học cơ bản

5.

Khoa Điện – Điện tử

6.

Khoa Xây dựng

7.

Khoa Nông lâm nghiệp và Kỹ thuật tổng hợp

8.

Khoa May và Nghề truyền thống

9.

Trung tâm Thực hành sản xuất và hợp tác đào tạo

6. TRƯỜNG TRUNG CẤP LỤC YÊN (Đơn vị sự nghiệp)

Điện thoại liên hệ của đơn vị

02163.846.803

Hiệu trưởng

Nông Ngọc Ánh

Phó Hiệu trưởng 

Bế Danh Phương

Phó Hiệu trưởng 

Hứa Văn Lương

CÁC PHÒNG, KHOA TRỰC THUỘC

1.

Phòng Hành chính – Tổ chức - Tài vụ

2.

Phòng Đào tạo

3.

Phòng Công tác học sinh và Quản trị, đời sống

4.

Khoa Nông – Lâm nghiệp

5.

Khoa Công nghệ - Mỹ thuật

6.

Khoa Điện – Điện tử

7.

Khoa Cơ khí - Xây dựng

8.

Khoa Văn hóa và Khoa học cơ bản

7. TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG (Đơn vị sự nghiệp)

Điện thoại liên hệ của đơn vị

02163.512.501

Giám đốc

Lục Thị Vinh

Phó Giám đốc

Bùi Văn Yên

CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC

1.

Phòng Hành chính – Tổng hợp

2.

Phòng Y tế - Điều dưỡng – Cấp dưỡng